De Zoete Stuw


De gesubsidieerde stuw die zout water afvoert en zoet water vasthoudt !!


  

De Zoete Stuw is een door Hoog Heemraadschap Holland Noorderkwartier ontwikkelde gepatenteerde betonnen stuw met een zout water afscheider. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft in samenwerking met Acacia Water de stuw speciaal ontworpen voor de zilte watergebieden om het zoete water te scheiden van het zoute water.

TexelBeton levert deze speciale gecertificeerde stuwen aan de diverse waterschappen en agrariërs door heel Nederland waar men de ontzilting wil aanpakken. De Zoete Stuw is gesubsidieerd, en kan worden aangevraagd bij het Landbouw Portaal.


TexelBeton registreert en regelt de aanvraag voor de locatie van de stuw voor u bij het HHNK en de diverse waterschappen, en levert de offertes voor de subsidie aanvraag bij het Landbouw portaal, gemeente en overheidssubsidies.

 TexelBeton heeft in navolging van de Zoete Stuw, inmiddels ook een betonnen  'Zoete Stuwwand' ontwikkeld.

De zoete stuwwand bestaat uit diverse betonnen elementen die op de wand worden geschroefd. De betonnen stuwwand heeft net als de Zoete Stuw twee rijen stuwplanken, met aan één kant de zoutafscheider, die het zoute water afvoert.

Voordeel is dat er geen dam hoeft te worden gemaakt, en de wand kan met een mobiele graaf kraan snel in de sloot worden geplaatst.

Voor meer info: [email protected] / 06 53 64 75 88.

De Zoete Stuw

Klaar voor verzending door heel Nederland.

Wij leveren de gecertificeerde zoete stuw op de door u gewenste locatie door heel Nederland.
Wij leveren de Zoete stuw op een pallet, voorzien van 3 hijslussen.

De standaard doorvoer is een PVC mof van 500 mm diameter, met rubber afdichtring.
Maar ook 300 mm en 600 mm kunnen wij leveren. De vracht kosten zijn minder bij afname van 5 stuks.

De Zoete Stuw genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2017

Op 27 november wordt de jaarlijkse Waterinnovatieprijs uitgereikt door de Unie van Waterschappen. Gezamenlijk met Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Swasek Hydrualics is Acacia Water genomineerd met ‘De Zoete Stuw’.


De zoete stuw is genomineerd in de categorie ‘voldoende water’. Dat de stuw deze categorie eer aan doet bewijst de lopende pilot op Texel.  Omring door zout water is Texel voor zijn zoete water volledig afhankelijk van neerslag. De agrariërs op Texel staan voor grote uitdagingen om droge perioden te overbruggen en de klimaatverandering maakt het eiland meer kwetsbaar. Het lastige is om het beschikbare zoete water op het eiland goed vast te houden.


De Zoete Stuw is dé oplossing om beschikbaar zoetwater in perceelsloten vast te houden. De stuw is, in tegenstelling tot een traditionele stuw, ontworpen om het zoute water af te voeren en het zoete water vast te houden.

De samenwerkende partijen zijn verenigd in het Platform Texel Water en steunen het initiatief voor De Zoete Stuw. Inmiddels zijn er diverse gebieden op Texel waar de zoete stuwen hun werk doen.

Boeren meten water

Boeren, LTO Noord, Acacia Water, provincies en waterschappen doen onderzoek om verzilting zo veel mogelijk te beperken. Via Boeren meten water meten vijftig boeren uit Friesland en vijftig uit Groningen de verzilting om kennis te ontwikkelen. Ook kijken partijen naar ondergrondse opslag van zoetwater, zodat de boer zelfvoorzienend kan worden. Bovendien worden proeven gedaan met anitverziltingsdrainage. Deze vorm van drainage zorgt niet alleen voor ontwatering, maar buffert ook zoetwater. 

Zoete stuwen moeten het zoete en zoute water in sloten scheiden. Op Kollumerwaard wordt ook de zouttolerantie van aardappelen, uien en tarwe onderzocht en het effect van verzilt water op de bodem. Een ander plan is het opzetten van een watercoöperatie om de samenwerking bij het behoud van zoetwater te bevorderen.
Landbouwadviseur Aaldrik Venhuizen waarschuwde dat het lastig zal zijn om zouttolerante gewassen op kleigrond te telen. Eerder werd vooral op zandgrond onderzoek gedaan, zoals op Texel. 'Kleigrond verschilt enorm van zandgrond. De toplaag moet structuur hebben, dat is een van de basiseisen. Kleine hoeveelheden natrium zijn funest voor de structuur van kleigrond. Dat gaat zo achteruit, de grond is bijna niet meer te bewerken. Dat is niet het geval bij zandgronden.' 

De Zoete Stuw bestellen :


U kunt De Zoete Stuw per email bij ons bestellen, 
wij leveren de Zoete Stuw door heel Nederland op locatie.

Ook voor een offerte en vragen kunt u ons een email sturen.


[email protected]
de zZoete Stuw bestellen